הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה עיריית נתיבות – מרכז מידע הנדסי - דף הבית
נתיבות1

תכנון עיר

פרטי יצירת קשר

אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון : אדר' מוניקה זר- ציון, דואר אלקטרוני: monica@herzliya.muni.il
מזכירת האגף : גב' מלכה גלנץ, דואר אלקטרוני: malka@herzliya.muni.il

זמני קבלת קהל

ג', ה': 08:30-12:00
ב': 16:00-18:00

לפגישה עם אדריכלית העיר מומלץ תיאום מוקדם.

מחלקת תכנון עיר

המחלקה לתכנון עיר באגף תכנון ממונה על מדיניות התכנון בעיר במספר רבדים תוך מתן חוות דעת תכנוניות בהתייחס לתכניות בניין עיר, תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, חקיקה חדשה, תקנות חדשות ולמדיניות העירונית.
תכנון ברמה המקומית - כולל תכניות אסטרטגיות ומדיניות עירונית, תכנית מתאר עירוניות תכניות מפורטות ועוד. תכנון ברמה המחוזית - כולל את תכניות המתאר המחוזיות והמדיניות המחוזית הנערכות על ידי לשכת התכנון מחוז, תל אביב של משרד הפנים וליווי תכניות בתחום התכנון הרצליה וכפר שמריהו אשר בסמכות מחוזית. תכנון ברמה הארצית - כולל ליווי ובחינה של תכניות המתאר הארציות הנערכות על ידי מינהל התכנון והטמעתן בתכנון המקומי.

המחלקה אמונה על  התהליכים הסטטוטוריים - תכנון מתארי ומפורט בעיר המהווה את הבסיס החוקי לבנייה והתפתחות העיר. התכנון המתארי והמפורט כולל הכנה וליווי של תכניות מפורטות (תב"ע) בהן נקבעים עקרונות התכנון, ייעודי הקרקע, השימושים, התשתיות, הוראות בינוי ועיצוב ברמת העיר, הרובע העירוני, השכונה, הרחוב והבית. התכנון בעיר כולל יעוד הקרקע למבני ציבור, שטחים פתוחים, דרכים, מגורים, תעסוקה מסחר תשיתיות. התוכנית המפורטת קובעת את זכויות הבנייה ואת אופי הפיתוח של המתחמים השונים בעיר.

בתחום התב"ע המחלקה פועלת בשני מישורים: באחד, ייזום תכנון והכנת תוכניות עבור הוועדה המקומית ועיריית הרצליה או ליווי מקצועי של תוכניות  בסמכות מקומית או בסמכות מחוזית המוגשות על ידי גורמי חוץ, פרטיים , יזמים וכיוצ"ב תוך ליווי מקצועי , התאמת התכניות לחזון העירוני ומדיניות הוועדה ,הטמעה של חוות דעת מקצועיות מגורמים עירוניים וחוץ-עירוניים. כל התוכניות מובאות לדיון בועדה המקומית לתכנון ובנייה.  מחלקת תכנון עיר מלווה את כל ההליכים בחוק של התכנית כולל הפקדתן , בוועדה המקומית או המחוזית , הליך ההתנגדויות , הליכי ערר עד לאישורן.

בינוי ופיתוח - לאחר אישור התכניות ולקראת מימוש התכניות בפועל משתתפת מחלקת תכנון עיר בהנחיית אדריכלית העיר, בקידום והנחיות תכניות הבינוי ופיתוח תוך שימת דגש על פיתוח מרחב ציבורי  איכותי , בר קיימא, מכליל , נגיש, מתוך רצון לספק חוסן עירוני ומרחב איכותי לקהילה.

מדור תכניות לצרכי רישום (תצ"ר)

מחלקת תכנון עיר אמונה על קידום תכניות לצורכי רישום. במסגרת מדור תצ"ר ( תכנית לצורכי רישום ) מלווה המחלקה תכניות יזומות של הוועדה המקומית עד לרישום החלקות החדשות בלשכת רשם המקרקעין , וליווי תכניות לצורכי רישום המוגשות בידי גורמי חוץ עד לאישורן בועדה ובהמשך מעקב אחר התקדמותן עד לרישומן בלשכת רשם המקרקעין.
בסיום הליך הרישום בלשכת רשם המקרקעין המדור אמון על עדכון שוטף של מערכת המידע הגיאוגרפי GIS העירוני.
במסגרת מדור תצ"ר מקודמות מידי שנה עשרות תכניות לצורכי רישום.

שימור

האמנה לשימור מבנים ואתרים בישראל, קוראת לכל אזרחי מדינת ישראל ולגורמים ממלכתיים וציבוריים בה לשמור על מורשת ההתיישבות והבנייה בארץ לדורותיה ולראות בהם את אחד מערכי היסוד הקושרים את יושבי הארץ אל תרבותה ועברה.
מחלקת תכנון עיר מקדמת את כל תחום השימור בעיר  במטרה להוביל מהלך של התחדשות עירונית תוך לקיחת אחריות על שמירת שרידים אותנטיים לתהליכי ההתיישבות בעיר שהנם מאפיין חשוב בהתפתחות ההתיישבות הארצישראלית, תוך חיזוק זהות תושבי העיר עם סביבתם יחד עם המשך התחדשות ופיתוח.
במסגרת השימור מקדמת המחלקה תכנית מתאר לשימור אתרים בעיר הרצליה, ממשיכה באיתור וסקר אתרים לשימור ראויים וחשובים לעיר הכוללים מבנים , מבני ציבור , מגדלי מים ואתרים ירוקים, ליווי תכניות נקודתיות לשימור יזומות בידי גורמי חוץ, מלווה היתרים למבנים לשימור , ציבורים ופרטיים ומנהלת את וועדת השימור העירונית.

תפקידי המחלקה

1. טיפול בתכניות יזומות או פרטיות (תב"ע), החל מקליטתן במערכת, בחינתן וליוויין במוסדות התכנון (וועדה מקומית , וועדה מחוזית , וועדות המועצה הארצית)
2. טיפול בהתנגדויות ועררים על תכניות.
3. טיפול בהודעות דבר הכנתן, הפקדתן ואישורן של תוכניות.
4. טיפול בתכניות בסמכות מקומית, מחוזית.
5. ליווי ובחינה של תכניות מתאר מחוזיות וארציות והזיקה שלהן לעיר.
6. ליווי תחום השימור בעיר (סקר השימור העירוני, תכנית המתאר, תכניות מפורטת נקודתיות, פיתוח מדיניות עיצוב אזורים לשימור, היתרי בנייה וייזום שימור מבנים עירוניים).
7. ניהול וועדת השימור העירונית.
8. ניהול התחזוקה ועידכון שוטף של מערכת ייעודי הקרקע וה-GIS.

על מנת ליזום ולקדם תכנית, יש לתאם פגישה במחלקת תכנון עיר.

פרטי יצירת קשר

מ"מ מנהל מחלקה: אדר' מיכל שרייבר גלבנדורף, דואר אלקטרוני: michals@herzliya.muni.il
בודקת תכניות וראש מדור תצ"ר : גב' ליאורה ברנר, דואר אלקטרוני: liora@herzliya.muni.il
בודקת תכניות ותצ"ר : גב' יעל כספי, דואר אלקטרוני: yaelka@herzliya.muni.il
מנהלת לשכה אדריכלית העיר: גב' מלכה גלנץ, דואר אלקטרוני: malka@herzliya.muni.il
מזכירת המחלקה : גב' נעמה בן צבי, דואר אלקטרוני:
טלפון : 09-9591643

זמני קבלת קהל

ג', ה': 08:30-12:00
ב': 16:00-18:00​

תכנון עיר