הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה עיריית נתיבות – מרכז מידע הנדסי - דף הבית
נתיבות1

פיקוח בנייה

הנחיות טרם קבלת היתר בניה

1. יש ליצור קשר עם המפקח וליידע על הכוונה להתחלת הבניה.
2. יש להעביר דף קשר עם כל בעלי העניין בהיתר.
3. יש למנות אחראים לביקורת הבניין.
4. יש להעביר למפקח תצהיר של הקבלן המבצע לרבות תעודת רישום קבלן בתוקף.
5. יש להזמין את המפקח לביקורת בשטח כאשר האתר הינו מגודר בהתאם לתוכנית ארגון אתר וההיתר לרבות שילוט מתאים.
6. לאחר השלמת כל דרישות המפקח, יש לפנות למחלקת רישוי לקבלת ההיתר.

הנחיות לבעל ההיתר במהלך הבניה

1. הגשת מפת מדידה מצבית לאחר יציקת רצפה  במפלס 0.00+.
2. יש לדווח במהלך הבניה על כל סטיה או שינוי מההיתר המאושר.
3. יש להזמין את המפקח לביקורת באתר בשלב גמר יסודות, גמר 0.0+ וגמר שלד.
4. בגמר הבניה יש להזמין את המפקח לשטח, על מנת לבצע בדיקה סופית לקראת קבלת טופס 4 ותעודת גמר לאכלוס.

צור קשר

טלפון  09-9591655
פקס 09-9591670
אי-מייל: limorb@herzliya.muni.il
שעות קבלת קהל- בתיאום מראש
ג', ה'   8:30-12:00
ב'   16:00-18:00
כמו כן ניתן לפנות דרך מוקד 106 ותלונת הציבור​

פיקוח בנייה